{{{ errorMessage | '' }}}

Privacy

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld?

Ubeeqo International SASU, gevestigd te 696 rue Yves Kermen, 92100, Boulogne-Billancourt, France, (hierna te noemen "Ubeeqo" of "wij") is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van u (de "Gebruiker( s)" of "u"). Uw persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie die ons in staat stelt om u te identificeren, hetzij direct of indirect, en die wordt verzameld via deze website of via onze Android- of IOS-mobiele applicaties.

2. Wat voor soort persoonsgegevens worden verzameld?

2.1. Gebruiksgegevens

De navigatie op Ubeeqo's websites en applicaties (evenals het gebruik van een applicatie van een derde partij ingebed en/of beschikbaar daarin), impliceert de communicatie naar Ubeeqo van gebruiksgegevens, die impliciet worden verkregen tijdens de navigatie van de gebruiker via het internetcommunicatieprotocol. ("Gebruiksgegevens").

Gebruiksgegevens omvatten onder andere de IP-adressen of domeinnamen van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van de bestand ontvangen als reactie, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagde uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijddetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina binnen Ubeeqo is besteed) en de details over het pad dat binnen Ubeeqo is gevolgd, met speciale verwijzing naar de reeks bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiksgegevens worden niet verzameld met tot doel de gebruiker te identificeren. U dient zich er echter van bewust te zijn dat de identificatie mogelijk is door verdere uitwerkingen en associaties, evenals door informatie die door derden wordt bijgehouden.

2.2 Gegevens gecommuniceerd door de gebruiker

Het staat gebruikers vrij om door de Ubeeqo-websites of -toepassingen te navigeren, maar om de service te gebruiken, moeten gebruikers de gevraagde informatie in de relevante formulieren op een volledige en waarheidsgetrouwe manier registreren en openbaar maken.

Wanneer een veld wordt beschreven als "optioneel" of "niet verplicht" of niet is gemarkeerd met een "*" -symbool, betekent dit dat de gebruiker vrij is om de gevraagde gegevens niet in te voeren en dat de registratie van de gebruiker kan doorgaan ondanks de afwezigheid van deze informatie. De gegevens verzameld door Ubeeqo voor registratiedoeleinden zijn: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, rijbewijs, gsm-nummer, adres. Om zich te abonneren op de nieuwsbrief, moeten gebruikers worden gevraagd om hun e-mailadres op te geven.

De persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt na voorafgaande, gratis en geïnformeerde toestemming van de gebruiker en uitsluitend voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

Het expliciete, optionele en vrijwillige delen van het e-mailadres van de gebruiker in de contactformulieren op Ubeeqo houdt in dat het relevante e-mailadres, evenals alle andere gecommuniceerde gegevens, door Ubeeqo zijn verkregen om aan het contactverzoek te voldoen. Gebruikers worden vriendelijk verzocht om de gegevens van derden niet te delen, tenzij deze communicatie strikt noodzakelijk is voor het verzoek. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via Ubeeqo en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de gegevens aan Ubeeqo te verstrekken.

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan Ubeeqo de gebruiker op verzoek aanvullende en specifieke informatie over andere diensten of de verzameling en verwerking van persoonsgegevens verstrekken.

3 Voor welke doeleinde verzamelt Ubeeqo uw persoonsgegevens?

Via onze website en mobiele applicaties biedt Ubeeqo u autoverhuurdiensten aan. Daartoe verwerkt Ubeeqo persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt aan Ubeeqo voor de volgende doeleinden:

a) Uw registratie als lid van Ubeeqo en het aanmaken van uw account

Deze verwerking is nodig om u te identificeren en om uw toekomstige autohuurboekingen bij Ubeeqo voor te bereiden en te vergemakkelijken. De persoonsgegevens die worden ingediend met het oog op de registratie van uw account, hebben betrekking op de persoonsgegevens die u moet verstrekken om uw account te activeren en toegang te krijgen tot onze carpoolverhuurservices (dit zijn onder andere: uw volledige naam, adres, leeftijd, rijbewijs, een selfie van uzelf, een video selfie, enz...)

Als de gebruiker in de loop van de registratie ervoor kiest om zijn rijbewijs te valideren via de applicatie van Ubeeqo, worden de afbeeldingen van het rijbewijs samen met zijn selfie en video-selfie (zoals het geval is) die hij heeft gemaakt, verzameld en verwerkt met als doel: rijbewijsvalidering. De rijbewijsgegevens worden zo mogelijk elektronisch uit de afbeeldingen van het gebruikersrijbewijs uitgelezen, in andere gevallen worden de gegevens handmatig overgeschreven door ons klantenserviceteam. De afbeeldingen van het gezicht van de gebruiker worden vergeleken met de afbeeldingen van het rijbewijs van de gebruiker (gezichtsuitlijning).Deze beelden worden geverifieerd als onderdeel van een handmatige controle door onze klantenservice. De afbeeldingen worden opgeslagen als permanent bewijs van correct uitgevoerde rijbewijsverificatie voor de periode die strikt noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan Ubeeqo is onderworpen.

b) Het verwerken van uw boeking:

i. om uw autohuurboeking te bevestigen;

ii. om uw autohuurboeking te wijzigen of te annuleren;

iii. om contact met u op te nemen met betrekking tot uw boeking (bijvoorbeeld om u informatie te geven over uw boeking, om u een herinneringsmelding te sturen voor uw in- en uitchecken en om uw vragen of suggesties te beantwoorden);

iv. om uw autohuurboeking te beheren (afgifte en teruggeven van het voertuig);

v. om uw facturen te beheren;

vi. om het betalen van achterstand te beheren;

vii. om mogelijjke vorderingen te beheren;

viii. om het herstel van eventuele schade aan de Ubeeqo-voertuigen te beheren;

ix. om uw verzekering te beheren.

De hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden zijn noodzakelijk voor de boeking en de uitvoering van de autohuurvoorwaarden die zijn overeengekomen met Ubeeqo (de "overeenkomst inzake autohuur").

c) Betaaldoeleinden

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst inzake autohuur, die wordt gesloten tussen u en Ubeeqo. Voor de duur van onze commerciële relatie met u, bewaart Ubeeqo uw creditcardgegevens om uw abonnement en het boeken van betalingen te vergemakkelijken.

d) Ubeeqo-voertuigen controleren door het gebruik van met een voertuig verbonden apparatuur:

Ubeeqo biedt haar autoverhuurdiensten volledig digitaal en geautomatiseerd aan via Ubeeqo's softwareplatform en de voertuigtechnologie aan boord. Als gevolg hiervan zijn de voertuigen van Ubeeqo uitgerust met apparaten die een internetverbinding hebben.

Het doel van dergelijke apparaten en de gegevens die via deze worden verzameld, maakt Ubeeqo mogelijk:

i. om de staat, de prestaties en de functionaliteiten van Ubeeqo-voertuigen te controleren. Zo kan Ubeeqo bijvoorbeeld verifiëren of de brandstoftank van de voertuigen voldoende vol is of niet, of het batterijniveau van het voertuig geschikt is of niet, enz. Deze informatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk voertuig in goede staat is en beschikbaar is voor boekingen van andere gebruikers.

ii. om mogelijke inbreuken op de Overeenkomst inzake autohuur te identificeren (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de Gebruiker (i) het Voertuig met voldoende brandstofniveau heeft geretourneerd, (ii) het betaalde kilometerpakket niet heeft overschreden, (iii) het Voertuig op de juiste parkeerplaats heeft geparkeerd, enz ...);

Deze verwerking, gericht op het beschermen van de integriteit van de Ubeeqo-voertuigen, is gebaseerd op het "legitieme belang" van Ubeeqo.

e) Controle Ubeeqo-voertuigen op basis van geolocatiesystemen en internettoegangsapparatuur

Dientengevolge moeten Gebruikers zich ervan bewust zijn dat (i) geolocatiesystemen en (ii) internetverbindingsapparatuur zijn geïntegreerd in de voertuigen van Ubeeqo.

Geolocatiesystemen zijn door Ubeeqo geïnstalleerd om de aanwezigheid van het gehuurde voertuig op de juiste vertrekparkeerplaats bij aanvang van de huur te verifiëren en om de aanwezigheid van het gehuurde voertuig aan het einde van de huurperiode op de juiste retourparkeerplaats te verifiëren. Dergelijke geolocatiesystemen stellen Ubeeqo in staat om ervoor te zorgen dat de voertuigen zich in hun aangewezen gebied bevinden en beschikbaar zijn voor een nieuwe boeking.

Dergelijke informatie wordt ook gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

i. om fraude en/of schade aan haar eigendom te voorkomen en om Gebruikers een betere service te bieden. Met geolocatiesystemen kan Ubeeqo bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de voertuigen op tijd op de aangewezen parkeerplaats worden geretourneerd, of (i) Gebruikers toestaan hun boeking te verlengen of (ii) omgaan met eventuele gevolgen voor de gebruiker van wie het voertuig vertraging heeft opgelopen.

ii. Locatie van het voertuig in geval van diefstal of vermoedelijke diefstal;

ii. Locatie van het voertuig in het geval van een vermoeden van een ongeval met het oog op hulp of spoedeisende medische zorg.

De locatie van de Gebruiker wordt uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden verzameld.

Deze verwerking, gericht op het beschermen van de integriteit van de Ubeeqo-voertuigen, is gebaseerd op het "legitieme belang" van Ubeeqo en is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst inzake autohuur tussen u en Ubeeqo.

f) Verbetering van uw navigatie-ervaring

Gebruiksgegevens van de Gebruiker worden uitsluitend verwerkt om de navigatie van de Gebruiker op Ubeeqo's websites en applicaties mogelijk te maken vanuit een operationeel en technisch oogpunt en om de navigatie-ervaring van de Gebruiker te verbeteren. Op basis van dergelijke Usage-gegevens kan Ubeeqo zijn website aanpassen om een eenvoudigere en snellere navigatie te garanderen. Met Gebruiksgegevens kunnen we bijvoorbeeld controleren of de Ubeeqo-website voor u het meest relevant is, afhankelijk van uw taal en land van herkomst.

g) Verbetering van de Ubeeqo-diensten op basis van:

i. klantenquêtes die u heeft ingevuld;

ii. bewaren van uw autohuurgeschiedenis om u voorgeselecteerde opties voor te stellen bij het zoeken naar nieuwe boekingen.

Deze verwerking, gericht op een beter begrip van de behoeften van Ubeeqo-leden en het aanbieden van aangepaste functies om uw ervaring met Ubeeqo-producten -diensten te verbeteren, is gebaseerd op Ubeeqo's "legitieme interesse".

h) Promotionele en marketingactiviteiten, met uw toestemming, voornamelijk:

i. het verzenden van e-mail en sms voor speciale aanbiedingen/deals, evenals aangepaste advertenties en promoties die zijn gericht op uw specifieke interesse in Ubeeqo-producten/-diensten;

ii. het versturen van Ubeeqo's nieuwsbrieven;

iii. het verzenden van e-mails over een boeking die u niet hebt voltooid of een samenvatting van een boekingsaanvraag;

iv. het beheer van uw loyaliteitsprogramma;

v. de organisatie van promotionele prijsvragen/sweepstakes;

vi. het beheer en de update van de klanten-/prospectendatabase van Ubeeqo

Direct marketingverwerking, d.w.z. elke commerciële boodschap van Ubeeqo gericht op het promoten van Ubeeqo-services, is onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming.

Met uitzondering van:

- als u al een bestaande klant van Ubeeqo bent en het bericht diensten betreft die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht, zal de onderliggende verwerking niet gebaseerd zijn op uw toestemming maar op Ubeeqo's "legitieme belang"; en

- het verzenden van transactionele e-mails (met betrekking tot bijvoorbeeld het bijwerken van de Algemene voorwaarden voor autohuur, de bevestiging van uw boeking...) zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract tussen u en Ubeeqo.

i) Statistische doelen

Deze verwerking is gericht op het uitvoeren van anonieme en geaggregeerde statistische analyses van de gebruiksgegevens van de klant.

j) Het beheer van boetes:

Deze verwerking heeft betrekking op:

i. overdracht naar de relevante bevoegde autoriteit – het verwerken van boetes - de identiteit van de bestuurder die een verkeersovertreding of andere overtreding heeft begaan;

ii. het voldoen aan de procedure voor het innen van boetes waaraan Ubeeqo mogelijk is onderworpen.

Deze verwerking is wettelijk verplicht.

k) Het beheren en bijwerken van een watchlist van klanten die bepaalde contractrisico's presenteren op basis van:

i. betaalincidenten die aanleiding hebben gegeven tot gerechtelijke procedures;

ii. voertuigongevallen of herhaalde schade veroorzaakt door de Ubeeqo-klant;

iii. ongevallen of schade veroorzaakt door de Ubeeqo-klant;

iv. gebruik van de Ubeeqo-voertuigen in strijd met de Algemene voorwaarden voor de autohuur.

Deze verwerking, gericht op het verminderen van Ubeeqo's risico's voor blootstelling aan de uitvoering van de Overeenkomst inzake autohuur, is gebaseerd op Ubeeqo's "legitieme belang".

l) De verwerking van persoonsgegevens met het oog op wetshandhaving

Mocht er sprake zijn van opzettelijk wangedrag, fraude of een strafbaar feit (anders dan verkeersovertredingen of hierboven genoemde overtredingen) jegens Ubeeqo, dan kunnen persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden worden gebruikt voor het vaststellen van individuele verantwoordelijkheden en worden overgedragen aan bevoegde autoriteiten.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het vervullen van de taken en verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat Ubeeqo op verzoek van de relevante overheidsinstanties mogelijk persoonsgegevens moet bekendmaken.

Voor uw volledige informatie, voert Ubeeqo bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens uit door middel van "cookies" en andere tracers die worden verzameld elke keer dat u de Ubeeqo-website bezoekt. Deze verwerking wordt beheerst door Ubeeqo’s Cookiesbeleid , dat we u aanraden te herzien. U kunt deze cookies en andere tracers accepteren of weigeren door de instructies in het Cookiesbeleid van Ubeeqo op te volgen.

4. Wie zijn de gegevensontvangers van de persoonsgegevens die we van u verzamelen?

4.1 Categorieën ontvangers

Uw persoonsgegevens worden bekend gemaakt indien benodigd of relevant voor:

a) het geautoriseerde personeel van Ubeeqo en de entiteiten van dezelfde groep (met inbegrip van de Europcar-groep waartoe Ubeeqo behoort) en/of entiteiten - in casu - die behoren tot het franchisenetwerk van Ubeeqo voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid;

b) de subbewerkers van Ubeeqo, externe serviceproviders die gegevens verzamelen om Ubeeqo te helpen bij het leveren van haar producten/services. Klik hier voor meer informatie over de lijst of categorieën van dergelijke serviceproviders.

c) met betrekking tot de informatie die is verwerkt voor de betaling van boetes, aan de relevante bevoegde autoriteit - in het land waar de Gebruiker de boeking heeft gedaan - die zich bezighoudt met de verwerking van boetes;

d) Ubeeqo kan uw persoonsgegevens ook vrijgeven voor zover wettelijk vereist en/of door bevoegde autoriteiten.

De gecommuniceerde gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om onze diensten te leveren. De communicatie van dergelijke Gegevens zal beperkt zijn tot wat nodig is om Ubeeqo in staat te stellen zijn contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij, zal Ubeeqo dit alleen doen na het aangaan van een contract met de derde partij waarin deze zich ertoe verbindt om alle persoonsgegevens te beschermen met gepaste beveiligingsmaatregelen en om die persoonsgegevens niet te gebruiken voor doeleinden anders dan die hierboven beschreven.

4.2 Internationale overdracht

Indien nodig of nuttig om u te voorzien van Ubeeqo-producten/-diensten, zal Ubeeqo, voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet, uw persoonsgegevens buiten de EU overdragen aan derden, zoals aangegeven in Bijlage 2 .

Afhankelijk van het geval kunnen bepaalde ontvangers zich bevinden in landen die door de Europese Commissie zijn erkend als zijnde een toereikend niveau van gegevensbescherming of in landen die niet als een niveau van bescherming worden beschouwd. Ubeeqo heeft in ieder geval passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming").

Klik hier voor meer informatie over de landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, het niveau van gegevensbescherming en de mogelijke voorzorgsmaatregelen die door Ubeeqo zijn getroffen.

5. Hoe lang bewaart Ubeeqo uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gedurende verschillende perioden bewaard, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking:

Doel

Bewaarperiode

§ Uw registratie als Ubeeqo-lid en het aanmaken van uw account

§ Uw boeking voor huurauto's

Gedurende de duur van de commerciële relatie.

Houd er echter rekening mee dat:

- uw registratiegegevens en boekingsgeschiedenis worden gearchiveerd voor een periode variërend van 6 tot 9 maanden vanaf het moment dat u de annulering en verwijdering van uw registratieaccount hebt aangevraagd. Dergelijke vertraging in de verwijdering en/of anonimisering van uw persoonsgegevens is strikt beperkt met het doel Ubeeqo te beschermen tegen frauduleuze of criminele activiteiten;

- informatie die een recht kan aantonen of die moet worden gehouden in overeenstemming met een wettelijke vereiste (zoals facturen of bewijs van transacties), kan onderworpen zijn aan een tijdelijk archiveringsbeleid voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor het wordt bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§ Betaling

De enige informatie die Ubeeqo kan openen met betrekking tot Uw betaalmethode zijn de vervaldatum van de kaart en de naam van de kaarthouder.

Dergelijke informatie die een betaling kan bewijzen, is echter onderworpen aan een tijdelijk archiveringsbeleid gedurende een periode van 13 maanden na de effectieve betaling voor een creditcard en 15 maanden voor een kaart met uitgestelde betaling, die alleen mag worden gebruikt als de transactie wordt betwist;

§ Ubeeqo-voertuigen controleren door middel van apparaten die in een voertuig zijn geïnstalleerd

§ Tot 9 maanden vanaf het einde van uw commerciële relatie met Ubeeqo

§ Ubeeqo-voertuigen controleren op basis van geolocatiesystemen

§ Tot 9 maanden vanaf het einde van uw commerciële relatie met Ubeeqo

§ Verbetering van uw navigatie-ervaring en Ubeeqo-services, afhankelijk van uw voorkeuren

§ Tot 9 maanden vanaf het einde van uw commerciële relatie met Ubeeqo

§ Promotionele en marketingactiviteiten

§ Voor Ubeeqo-klanten, tot 3 jaar na het einde van de commerciële relatie met Ubeeqo

§ Voor mogelijke leden (die geen Ubeeqo-klanten zijn) tot 3 jaar vanaf het verzamelen van uw persoonsgegevens OF vanaf het laatste verzoek om informatie dat u hebt gemaakt

§ Statistische analyse

§ Tot 9 maanden vanaf het einde van uw commerciële relatie met Ubeeqo

§ Cookies

§ We verwijzen hiervoor naar het Ubeeqo Cookiesbeleid

§ Betalingen van boetes

Gedurende de tijd die nodig is om de bestuurder (of de potentiële bestuurder) te identificeren die aansprakelijk is voor de overtreding die leidt tot de boete, deze periode mag echter niet langer zijn dan 45 dagen na ontvangst van de boete. Relevante informatie kan echter worden bewaard gedurende een langere periode van maximaal 12 maanden na ontvangst van de boete, afhankelijk van een tussentijds archiveringsbeleid.

Verzoeken van de relevante bevoegde autoriteit die zich bezig houdt met de verwerking van boetes in het land waar de boeking is gedaan, worden verwijderd zodra de verzoeken door Ubeeqo zijn gedaan.

§ Het beheren en bijwerken van een watchlist van klanten die bepaalde contractuele risico's vertonen, in het bijzonder:

i. betalingsincidenten die aanleiding hebben gegeven tot een gerechtelijke procedure

ii. voertuigongevallen of herhaalde schade veroorzaakt door de klant van Ubeeqo

iii. opzettelijk veroorzaakte ongevallen of schade

3 jaar vanaf het optreden van de betreffende gebeurtenis

iv. het gebruik van Ubeeqo-voertuigen in strijd met de Algemene voorwaarden voor autohuur

5 jaar vanaf het optreden van de betreffende gebeurtenis

6. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijk profiel bekijken en/of bijwerken, inclusief ledenregistratie, bestuurdersinformatie en informatie over huurvoorkeuren, via het gedeelte "Mijn profiel" dat toegankelijk is op de Ubeeqo-website. U kunt uw wachtwoord wijzigen, uw telefoonnummer, adres en rijbewijsinformatie bijwerken of corrigeren en uw autoverhuur en reisvoorkeuren updaten, waaronder betaalmiddelen.

Overeenkomstig EU-verordening nr. 2016/1679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"), kunt u ook profiteren van de volgende rechten:

a) recht op "toegang": recht op bevestiging van de vraag of uw persoonsgegevens al dan niet door Ubeeqo worden verwerkt en, waar dat het geval is, om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en om nadere informatie te verkrijgen over de kenmerken van hun verwerking;

b) recht op "rectificatie": recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te verwijderen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring;

c) recht op "wissen" (of het zogenaamde "recht om te worden vergeten"): recht om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens te laten wissen;

d) recht op "beperking": recht op de beperking van verwerking onder bepaalde omstandigheden[1]. Mocht de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt zijn, kunnen dergelijke gegevens alleen verder worden verwerkt met uw toestemming (behalve voor opslagdoeleinden) en wordt u geïnformeerd voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven;

e) recht op "bezwaar": op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om te voorkomen dat Ubeeqo doorgaat met het uitvoeren van onderstaande verwerkingen:

i. het verwerken van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden;

ii. waar uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het legitieme belang van Ubeeqo. In dat geval wordt alleen aan uw verzoek voldaan als u Ubeeqo een beschrijving van de specifieke situatie geeft waarin uw verzoek wordt gelegitimeerd en opgeslagen als Ubeeqo in het licht van uw specifieke situatie doorslaggevende legitieme redenen kan aantonen.

f) het recht om "uw toestemming in te trekken": wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken en om te voorkomen dat Ubeeqo doorgaat met het uitvoeren van dergelijke verwerking ;

g) recht op "dataportabiliteit": wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en op geautomatiseerde wijze, het recht om de persoonsgegevens die u aan Ubeeqo hebt verstrekt, in een Excel-spreadsheet [1] te ontvangen en deze gegevens naar een derde te verzenden;

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via het relevante e-mailadres van uw land, zoals hieronder uiteengezet in Sectie 8. Daarnaast bevat Ubeeqo in Ubeeqo's promotionele en marketing e-mails en andere communicatie instructies over hoe u zich kunt uitschrijven.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang te verlenen of correcties aan te brengen.

Volgens artikel 77 van de EU-verordening nr. 2016/679, kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de instantie die de gegevensbescherming in uw land [2] reguleert als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de genoemde EU-verordening nee. 2016/679.

7. Hoe beschermt Ubeeqo uw persoonsgegevens?

Ubeeqo doet er alles aan om de informatie die het via deze website verzamelt, te beschermen.

Ubeeqo maakt in het bijzonder gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking, per ongeluk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens te voorkomen.

De systemen van Ubeeqo zijn geconfigureerd met gegevenscodering of versleutelingstechnologieën en standaard firewalls. Wanneer u persoonlijke informatie via internet naar een Ubeeqo-website verzendt, worden uw gegevens beschermd door de SSL-codering/-decodering (Secure Sockets Layer) om een veilige overdracht te garanderen.

Elke creditcardtransactie die u via Ubeeqo-websites doet, gebeurt via onze PCI DSS-compatibele betalingsdienstaanbieders die de beveiliging en bescherming van uw betaalmethoden en transacties waarborgen.

8. Met wie kunt u contact opnemen als u een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van uw zoekopdracht, vindt u hieronder:

a) Neem voor algemene vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Ubeeqo contact op met [email protected]

b) Om uw rechten uit te oefenen (toegang, rectificatie, wissen, beperking, enz.):

- België: [email protected]

- Duitsland: [email protected]

- Frankrijk: [email protected]

- Italië: [email protected]

- Verenigd Koninkrijk: [email protected]

- Spanje: [email protected]

c) Voor juridische kennisgevingen: Ubeeqo International SASU, 696 rue Yves Kermen, 92100, Boulogne-Billancourt, France, en geregistreerd onder nummer 491.048.575.

9. Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is gepubliceerd in mei 24 2018. In het geval van wijzigingen in dit privacybeleid door Ubeeqo, worden dergelijke wijzigingen door Ubeeqo aangegeven op deze webpagina.

Wanneer een wijziging van invloed is op een verwerking die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, neemt Ubeeqo contact met u op om een nieuwe toestemming te verkrijgen.[3] Het land waar u uw gewone verblijfplaats en werkplek heeft of de plaats van de vermeende inbreuk.