{{{ errorMessage | '' }}}

Algemene voorwaarden

1. Wie is Ubeeqo?

Wanneer in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AGV") "Ubeeqo", "wij", "ons" of "onze" genoemd wordt, verwijst dit naar Ubeeqo International SASU met wie u een overeenkomst bent aangegaan.

Ubeeqo International SASU is een Franse naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 179.410,78 euro met bedrijfsnummer 491 048 575 R.C.S Parijs. Het geregistreerde adres is 696 rue Yves Kermen, 92100, Boulogne- Billancourt, Frankrijk. De publicatie-directeur is Luc Péligry, President van Ubeeqo International SASU, die via e-mail kan worden gecontacteerd via [email protected]

De Website wordt gehost door OVH, gevestigd op 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk. Telefoonnummer: +33 9 72 10 10 07.

De Website gebruikt het Proxima Soft-lettertype (copyright © 2011, Mark Simonson Studio LCC), klik hier. Klik hier voor de licentieovereenkomst en Lato-lettertype (copyright © 2010, Łukasz Dziedzic).

2. Op wie zijn deze AGV van toepassing?

Deze AGV vormen een juridisch bindende overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u (hierna "Gebruiker(s)" of "u") en Ubeeqo (zoals hieronder gedefinieerd).

De AGV bepalen uw toegang tot en gebruik van de Ubeeqo-websites (www.ubeeqo.com, alle subdomeinen daarvan, andere websites waarmee Ubeeqo de Ubeeqo-services beschikbaar maakt (zoals www.bluemove.es) en onze mobiele en andere smart device-applicaties (gezamenlijk "Website").

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst en verklaart u dat u de voorwaarden ervan hebt gelezen en begrepen, ongeacht of u een account registreert (zie hieronder). Als u niet akkoord gaat, bent u niet bevoegd om de Website te gebruiken.

3. Kunnen deze AGV in de toekomst gewijzigd worden?

We kunnen deze AGV wijzigen of anderszins herzien, op voorwaarde dat we een overtuigende reden hebben (bijvoorbeeld gewijzigde marktomstandigheden) en de wijziging redelijk is. U dient daarom terug te keren naar deze pagina wanneer u deze Site gebruikt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Door de Site te gebruiken na de publicatie van wijzigingen aan de AGV, accepteert u deze wijzigingen. Als u niet akkoord gaat, is het gebruik van onze services helaas niet langer mogelijk voor u.

4. Is dit een platform waarop ik al mijn mobiele services kan reserveren? Wie zijn de contracterende partijen?

Ubeeqo biedt u digitale autohuurdiensten aan. Onze Website is een platform waarop u direct kunt zoeken naar autohuurdiensten ("Services") en deze kunt boeken en betalen zonder de Website te verlaten. De diensten die wij aanbieden worden aangeboden door de gelieerde ondernemingen of de partners van Ubeeqo International S.A.S.U (gezamenlijk "Ubeeqo").

Dienovereenkomstig wordt het contract dat wordt gevormd bij de boeking van een Service die wordt geleverd door onze gelieerde ondernemingen of partners, afgesloten met een dergelijke gelieerde onderneming of partners.

U dient zich ervan bewust te zijn dat elke Service die wij aanbieden, wordt beheerst door specifieke bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Service ("Autohuurvoorwaarden"). Deze voorwaarden voor autohuur worden aan u beschikbaar gesteld en moeten worden beoordeeld en geaccepteerd voordat u uw boeking hebt voltooid.

5. Met wie moet ik contact opnemen als ik een service bij een van Ubeeqo’s partners reserveer?

Wij, bij Ubeeqo International S.A.S.U., zijn verantwoordelijk voor en verwerken al uw betalingen, ook als u een Service hebt geboekt die wordt geleverd door onze gelieerde ondernemingen of partners.

Onze klantenservice helpt u met eventuele vragen over alle boekingen of betalingen die u heeft gedaan, inclusief betalingsverzoeken.

6. Bieden jullie betaalde services?

Tijdens het boeken van onze Services, krijgt u de mogelijkheid om u te abonneren op een van onze betaalde diensten.

Als u dit wilt, selecteert u de betaalde Service van uw keuze en voltooit u de boeking en de betalingstransactie. Na het voltooien van de boeking, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling van de Service.

7. Moet ik me registreren?

Om toegang tot onze Services te krijgen, moet u een Ubeeqo-account registreren door het registratieformulier in te vullen en deze AGV te accepteren.

Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren bij Ubeeqo. U mag uw Ubeeqo-account niet aan een andere partij toewijzen of anderszins overdragen.

8. Wat zijn mijn verplichtingen wat betreft de registratie en mijn account?

Als voorwaarde voor uw toegang tot onze Services moet u tijdens het registratieproces correcte en volledige informatie verstrekken en ermee instemmen om uw account te allen tijde up-to-date te houden. U moet Ubeeqo informeren over eventuele wijzigingen daarvan door een e-mail te sturen naar: [email protected] of door te bellen naar: +33 178164575. De meeste informatie kan ook worden bijgewerkt in uw account door op het gedeelte 'accountinstelling' te klikken.

We behouden ons het recht voor om registratie te weigeren of accounts te schorsen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit zal met name het geval zijn als we redenen hebben om te vermoeden dat een Gebruiker zich niet zou gedragen in overeenstemming met de Overeenkomst of als de aan ons verstrekte informatie onjuist of onvolledig is.

Ubeeqo staat gebruikers alleen toe om de Services te gebruiken voor zover ze voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Boekingsvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Ubeeqo-accountgegevens. Wijzig uw wachtwoord elke 3 maanden om een betere beveiliging te garanderen.

9. Wat als ik mijn wachtwoord ben vergeten of als iemand toegang had tot mijn account?

Als u weet of vermoedt dat uw inloggegevens zijn verloren, gestolen of op een andere manier zijn geopenbaard aan een derde partij, moet u Ubeeqo hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar: [email protected] of door te bellen naar: +33 17 81 64 575 en uw wachtwoord te wijzigen. U kunt dit doen door in te loggen op uw account en naar "accountinstellingen" à "persoonlijke gegevens" te gaan en vervolgens op "Wachtwoord wijzigen" te klikken of, wanneer u bent uitgelogd, eenvoudigweg op "Wachtwoord vergeten?" te klikken link.

10. Biedt Ubeeqo zakelijke accounts aan?

U hebt de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken. Als u een zakelijk account wilt instellen, klik dan hier om door verwezen te worden naar onze Zakelijke pagina.

11. Mag ik derden toestemming geven om mijn account te gebruiken?

Uw account is niet overdraagbaar en u mag uw inloggegevens niet bekendmaken aan een andere partij. Als u zich niet aan de regels houdt of een derde partij toegang tot uw gegevens verleent, kunnen wij uw account onmiddellijk opschorten en u verplichten om een boete te betalen in overeenstemming met de boetelijst op het moment van verhuur. De huidige lijst met boetes is toegankelijk op de Website. Ubeeqo kan de lijst op elk gewenst moment wijzigen voor toekomstige verhuur.

12. Hoe ben ik verantwoordelijk voor mijn account?

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord aansprakelijk te worden gehouden voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw Ubeeqo-account, tenzij u bewijs levert van frauduleus gebruik waarvoor u niet aansprakelijk bent.

13. Wat zijn de regels voor gebruik van de Website?

U stemt ermee in om niet:

§ de Website te gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of frauduleuze doeleinden of om informatie te verspreiden die controversieel, illegaal, onwettig, onaangenaam of discriminerend is;

§ de Website of de inhoud ervan te gebruiken voor commerciële doeleinden;

§ te interfereren met het gebruik van de Website door derden;

§ de Website te gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken aan Ubeeqo of aan derden, of de intellectuele eigendomsrechten van Ubeeqo kan verstoren;

§ de Website te belemmeren of de servers of netwerken die ermee zijn verbonden, niet te verstoren, met name een element verzenden of inhoud verzenden of uploaden die computervirussen bevat, enz .;

§ de Website of de inhoud ervan aan te passen, over te nemen of anderszins te co-branden;

§ naar een deel van de site te dieplinken;

§ pogingen om door Ubeeqo gebruikte softwareprogramma's in verband met de Site of de Services te wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren.

14. Wat als ik mijn account wil annuleren?

Deze AGV en, indien van toepassing, uw accountregistratie bij ons, is voor onbepaalde tijd. U kunt uw account op elk moment annuleren door ons een e-mail te sturen en door het annuleringsformulier in te vullen dat vereist is volgens de van toepassing zijnde autohuurvoorwaarden op de Website.

15. Kan Ubeeqo mijn account annuleren of blokkeren?

Ubeeqo kan uw account sluiten en/of deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door u 14 (veertien) dagen van tevoren op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar uw geregistreerde e-mailadres.

Ubeeqo kan onmiddellijk, zonder kennisgeving uw account opschorten en/of deze Overeenkomst beëindigen en/of uw toegang tot de Website blokkeren, als (i) u deze AGV of alle voorwaarden in de Reserveringsvoorwaarden hebt geschonden (ii) als Ubeeqo ervan overtuigt is dat dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendommen van de Ubeeqo of een van haar partners te beschermen (iii) als u niet betaalt voor de Services.

Als uw toegang tot of gebruik van de Website en Services beperkt is of deze Overeenkomst of uw account is beëindigd door Ubeeqo, mag u geen nieuwe account registreren of proberen toegang tot de Website en Services te krijgen via andere Ubeeqo-accounts, tenzij expliciet toegestaan door Ubeeqo. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van Ubeeqo.

16. Wat is Ubeeqo’s intellectueel eigendomsbeleid?

Alle elementen die deel uitmaken van de Website, inclusief software, databases, broncode enz. en alle bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens ("Inhoud") worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere nationale of internationale wetten. De inhoud is het exclusieve eigendom van Ubeeqo en/of haar autoriserende derden.

Gebruik van alle of delen van de Inhoud, in het bijzonder downloaden, gebruiken, kopiëren, overdragen, reproduceren of vertegenwoordigen (inclusief afgeleide werken) op alle media en door processen, voor andere doeleinden dan strikt privé of persoonlijk gebruik in een niet-commerciële doelstelling, is verboden en vormt een inbreuk.

Ubeeqo respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat onze Inhoud inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of dat een link op de Website verwijst naar een website die onwettige of ongepaste inhoud bevat, neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected] Ubeeqo zal naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die het passend acht, inclusief verwijdering van het betwiste materiaal.

17. Wat is Ubeeqo’s beleid betreffende hyperlinks?

Het aanmaken van hyperlinks en/of inkomende links die naar de Website leiden is ten strengste verboden, tenzij Ubeeqo uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verleend.

Als de Website links bevat naar websites die worden beheerd door derden, kan Ubeeqo op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.

18. In welke mate is Ubeeqo aansprakelijk?

Bij Ubeeqo doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website en de Services ononderbroken, veilig en vrij van bugs en andere problemen werken en dat de informatie die beschikbaar is via de Website correct is. Dit kan echter niet worden gegarandeerd en de informatie die op de Website wordt verspreid, kan op geen enkele manier worden gelijkgesteld met enige garantie, wat het doel ervan ook is. Dit omvat maar is niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. U dient er daarom rekening mee te houden dat uw toegang tot en gebruik van de Website op eigen risico is.

Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om naar eigen goeddunken elk deel van de Website te wijzigen of op te schorten of te beëindigen of om limieten op bepaalde functies en Services op te leggen, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

Ubeeqo is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Website of andere gekoppelde websites, enige informatie verstrekt door de Site of enige transactie die via de Site is aangegaan. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde schade niet toe, dus het bovenstaande is mogelijk niet op u van toepassing.

Niets in deze AGV sluit uw wettelijke rechten uit of beperkt deze, namelijk maar niet beperkt tot uw consumentenrechten. Ubeeqo is in het bijzonder aansprakelijk voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Ubeeqo, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor schending van impliciete garanties die niet bij wet kunnen worden uitgesloten.

19. Hoe beschermt Ubeeqo mijn gegevens?

Ubeeqo gelooft in het beschermen van uw privacy. Alle persoonlijke informatie die u op de Website plaatst, zal worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Houd er rekening mee dat Ubeeqo zich het recht voorbehoudt om uw persoonsgegevens gedurende een periode van max. 6 maanden nadat een account is beëindigd, te bewaren om onze legitieme belangen te beschermen, zoals het verifiëren van identiteit of het controleren van fraude.

20. Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze AGV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het toepasselijke recht en blijven de overige bepalingen van kracht. De partijen vervangen de termijn die nietig is door een clausule die zo dicht mogelijk bij de geest en de inhoud ligt van degene die aanvankelijk werd bedongen.

21. Geen kwijtschelding

Ons verzuim om een van de bepalingen van deze AGV uit te voeren, houdt geen kwijtschelding of enige andere bepaling in.

22. Is deze Overeenkomst overdraagbaar?

Deze Overeenkomst wordt gevormd met inachtneming van de identiteit van de partijen. De partijen mogen de rechten en plichten, inclusief persoonsgegevens van deze Overeenkomst, alleen overdragen met de uitdrukkelijke schriftelijke uitdrukking van de andere partij.

Dit is niet van toepassing op Ubeeqo in het geval van (i) een aankoop door een derde partij van Ubeeqo of een of meer van zijn bedrijfseenheden die de werking van de Website dekken, of (ii) een herstructurering binnen een groep, naar een andere bedrijf van de groep van Ubeeqo.

Wij zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke overschrijving op de factuur, inclusief alle details die nodig zijn om een dergelijke overdracht te voltooien. U verleent hierbij een herroepelijke machtiging aan Ubeeqo of de rechthebbende, om alle openstaande vorderingen, inclusief betalingsverzoeken, te incasseren.

23. Wat gebeurt er in het geval van een geschil met Ubeeqo?

De officiële taal van deze AGV is Frans. In het geval van inconsistenties met een andere taal, heeft de Franse versie voorrang.

Deze AGV worden beheerst door het Franse recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AGV zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Parijs, niettegenstaande meerdere verdachten of een beroep op de toezegging van de verzekerde. Dit is niet van invloed op uw consumentenrecht, waardoor u mogelijk een rechtszaak kunt overdragen naar uw eigen rechtsgebied.

Behalve waar verboden, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, claims en oorzaken van acties die direct of indirect voortvloeien uit de Website, afzonderlijk zullen worden opgelost.

De EU heeft een platform voor online geschillenbeslechting gecreëerd, dat u hier vindt. Consumenten kunnen dit platform gebruiken om geschillen te beslechten.

Aarzel niet om eerst contact op te nemen met onze klantenservice dor een e-mail te sturen naar: [email protected] of door te bellen naar: +33 178164575. Wij bij Ubeeqo doen er alles aan om een ​​oplossing te vinden voor elk probleem dat u mogelijk heeft.